Pirkanmaan HYAcenter Oy –
Vesalantie 4, 33960 Pirkkala   VARAA AIKA

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste kuvaa henkilötietojesi käsittelyä.

Rekisterinpitäjä: Pirkanmaan HYAcenter Oy

Olemme sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä muuta yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietojasi hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.Tämä tietosuojakäytäntö auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja Pirkanmaan HYAcenter oy sinusta kerää ja miksi ja miten käytämme meillä olevia henkilötietoja. Lisäksi saat tietoa oikeuksistasi rekisteröitynä ja siitä kuinka voit käyttää niitä.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Keräämme henkilötietojasi silloin, kun tulet asiakkaaksemme.

Saamme käsittelemämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi sekä keräämällä tietoja siitä mitä ostat ja mitä Pirkanmaan HYAcenter oy  palveluita käytät. Yrityksistä voimme lisäksi käsitellä taloustietoja, kuten luotto- tai maksukykytietoja.

Itse antamasi tai käyttäytymisestäsi keräämämme henkilötiedot   

• perustiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
• tarvittaessa yksilöintiin tarvittava henkilötunnus
• syntymäaika
• sukupuoli
• äidinkieli
• yritysasiakkaista organisaatio, tieto tehtävästä tai asemasta, yrityksen talous- ja laskutustiedot
• tiedot omistamastasi tai käyttämästäsi ajoneuvosta, mukaan lukien sen rekisterinumero ja alustanumero
• ostamiasi tuotteita ja palveluja koskevat tiedot ja mahdolliset sinulle tehdyt tarjoukset
• maksamisesta kertyvät maksu- ja laskutustiedot
• asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot
• toimipisteidemme valvontakameran kuvatallenne, tallennusaika ja -paikka (valvontakameratallenteet eivät sisällä henkilöiden puhetta)
• evästeiden ja vastaavien teknologioiden avulla kerättävät tiedot, kuten IP-osoite, käyttämäsi selain, laitteen käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus, miltä sivulta siirryt palveluun, mitä verkkosivujamme olet selannut ja milloin.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka sivusto, sovellus tai mainos asettaa käyttäjän päätelaitteelle. Eväste sisältää selainkohtaisen tunnisteen, jonka avulla verkkosivumme ja palvelumme kykenevät tunnistamaan selaimen ja muistamaan aiemmat käyntisi.

Muualta saatavat tiedot

Hankimme tietoja yksityisistä rekisteripalveluista ja viranomaisten rekistereistä, kuten Väestötietojärjestelmä ja Traficom. Mikäli on tarpeen, tarkastamme luottotietosi tai yrityksen luottotiedot ennen sopimuksen solmimista.

Tuotteiden ja palvelujen myynti ja asiakassuhteen hoitaminen

Käsittelemme tietojasi ajoneuvojen, palveluiden ja muiden tuotteiden tilaamiseksi ja toimittamiseksi tai vuokraamiseksi sinun ja Pirkanmaan HYAcenter oy välisen sopimuksen perusteella sekä hallinnoidaksemme sopimussuhdettamme sinuun. Tässä tarkoituksessa meidän on usein myös tarpeen varmistaa henkilöllisyytesi.

Tarvitsemme tietojasi myös voidaksemme tarvittaessa olla sinuun yhteydessä koskien tilauksiasi, varauksiasi, ostamiasi tai vuokraamiasi tuotteita tai kun itse otat meihin yhteyttä esimerkiksi lisätietojen saamiseksi tai ajanvarauksen tekemiseksi.

Lakisääteisten velvotteiden noudattaminen ja oikeudellisiin vaatimuksiin varautuminen

Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi ja viranomaispäätösten noudattamiseksi. Tällaisia ovat esim. liikennevakuutuslainsäädännöstä johtuvat velvoitteet, lakisääteinen kirjanpitovelvollisuus sekä verotusta koskevat velvoitteet. Tietoja voidaan käsitellä myös rahanpesun tai terrorismin torjuntaa koskevien lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Käsittelemme henkilötietoja myös pystyäksemme varautumaan oikeudellisiin vaatimuksiin, kuten tuote- ja virhevastuusta johtuviin vaatimuksiin.

Turvallisuus ja väärinkäytökset

Käsittelemme henkilötietojasi palvelujemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi. Kameravalvonnan avulla tallentamaamme aineistoa käsittelemme toimitilojemme turvallisuudesta huolehtimiseksi. Tarvittaessa käytämme henkilötietoja myös erilaisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tutkintaan.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja Pirkanmaan HYAcenter oy voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja.

KETKÄ KÄSITTELEVÄT TIETOJASI?

Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten huollossa työskentelevät henkilöt ja muut sellaiset henkilöt, joilla on työtehtäviensä takia tarve käsitellä henkilötietojasi.

Henkilötietojasi voidaan myös siirtää sopimukseen perustuen ulkoistetuille palveluntarjoajille toimeksiannostamme tapahtuvaa käsittelyä varten. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi määrittelemillämme tavoin palveluidemme tuottamiseksi, eikä heillä ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa.

KENELLE TIETOJASI LUOVUTETAAN?

Henkilötietojen luovuttamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilötietojasi annetaan toisen rekisterinpitäjän omaan itsenäiseen käyttöön. Noudatamme henkilötietojen luovutuksissa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja sen mukaisia perusteita.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, esimerkiksi Traficom:lle, poliisille tai verottajalle.

Tarvittaessa luovutamme henkilötietoja myös pankeille ja vakuutusyhtiöille luotto- tai vakuutushakemusten vireille panemiseksi puolestasi taikka rahanpesu- ja terrorismirikosten torjumiseen liittyvien velvoitteidemme täyttämiseksi. Mahdollisissa maksuhäiriötilanteissa luovutamme henkilötietojasi myös käyttämillemme perintäyhtiöille.

SINUN OIKEUTESI

Sinun on mahdollista tarkistaa mitä tietoja Pirkanmaan HYAcenter oy on sinusta sekä pyytää tietojesi oikaisemista tai päivittämistä. Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Pyynnöstäsi poistamme tietosi, ellei meillä ole velvollisuutta säilyttää niitä esimerkiksi kirjanpitoon, verotukseen tai kuluttajansuojaan liittyvän lainsäädännön vuoksi. Tietyissä tietosuojalainsäädännössä tarkoitetuissa tilanteissa sinulla on myös oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään tietosi, jotka itse olet meille toimittanut, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yritykselle.

Jos sinulla on muuta kysyttävää tietojesi käsittelystä tai haluat käyttää muita rekisteröidyn oikeuksia, lähetä tiedustelusi osoitteeseen

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen tai mikäli haluat antaa meille palautetta henkilötietojesi käsittelystä. Mikäli epäilet, että henkilötietojasi on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle, Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki tai www.tietosuoja.fi.